Những bài viết về việc học ngôn ngữ

Chào bạn!

Mình viết những bài viết để giúp người muốn học tiếng Việt hay một ngôn ngữ khác. Tuy blog của mình bằng tiếng Anh nhưng mình đã dịch bài viết phổ biến nhiều nhất cho các bạn đọc.

Nếu bạn muốn dịch thêm bài của mình (từ tiếng Anh sang tiếng Việt), hãy liên hệ đi!

Liên kết hữu ích

Những website quốc tế hữu ích:

  • Lang8 để sửa bài viết
  • Rhinospike dể có người bản xứ ghi âm một bài viết
  • Italki để tìm người bản xứ cho nói chuyện
  • Anki SRS để giúp bạn nhớ từ vụng