Học nói một ngôn ngữ thông qua việc ghi âm mùa hè này

en – vi

Summer Recording Challenge: 40 ngày cho sửa giọng nói của bạn bằng một ngôn ngữ

Summer Recording Challenge 2013 là gì?

Hàng ngày mùa hè nay, bạn ghi âm bạn nói chuyện bằng một ngôn ngữ bạn học.

Mình làm Summer Recording Challenge để làm gì?

Để có giọng nói giỏi hơn và để xem giọng nói của bạn đã tiến bộ như thế nào. Mình sẽ nghe người bản xứ nói và nói theo giọng của họ. Sau khi tập nói một chút, bạn ghi âm lại lời bạn nói.

Ghi âm mình nói chuyện để làm gì?

Có 3 lý do.

  1. Vì bạn có thể so sánh sự khác nhau giữa giọng nói của mình và người bản xứ. Nghe cả hai ghi âm liên tiếp có thể giúp bạn sửa được lỗi phát âm sai của bạn.
  2. Vì khi bạn tập xong, bạn có thể chia sẻ với người bản xứ để biết bạn nên sửa gì nữa.
  3. Vì bạn có thể nghe lại sau khi làm SRC xong và nghe bạn có giọng nói giỏi hơn nhiều rồi. Nếu bạn ghi âm bạn nói chuyện mọi lần trước khi bạn tập, bạn cũng có thể nghe bạn đã trở nên tốt hơn chỉ sau 15 phút!

Summer Recording Challenge khi nào?

Summer Recording Challenge bắt đầu ngày 1 tháng 7 (lịch tây) và xong 40 ngày nữa, ngày 9 tháng 8.

Mình làm Summer Recording Challenge thế nào?

Mình sẽ nghe người bản xứ nói và nói theo giọng của họ. Sau khi tập một chút, bạn ghi âm lại bạn nói chuyện. Sau đó, bạn chia sẻ sự ghi âm của bạn cho người nước ngoài nghe và sửa.

Mình muốn làm! Mình phải làm gì?

Bạn đăng ký ở đây hay bằng twitter. Mình sẽ việt tên của bạn ở dưới. Bạn hãy bạn theo blog này ở RSS, facebook hay email để có tin tức, hướng dẫn mới để giúp bạn ghi âm giỏi. Ngày 24 có một bài viết hướng dẫn quan trọng.

Bài Viết liên quan ở More Vietnamese

Chia sẻ đi

Chia sẻ bài viết này với bạn bè của bạn.

(Nếu bạn sử dụng twitter, hãy sử dụng #MoreSC.)