10 cách cho phát âm bạn trở nên tốt hơn

Khi mình dây tiếng Anh ở Việt Nam, mình đã biết để cách này. Bạn có thể có giọng nói bạn trở nên tốt hơn sau khi chỉ 15 phút thôi.

Bạn cần gì

 • Một cái sự ghi âm ngắn của một người bản xứ. (Không dài hơn 200 từ.)
 • Bài / phụ đề / bản dịch lại của ghi âm đó. (Mình thích có “double spacing” vì rộng hơn và mình có thể viết, ghi chép v.v.)
 • Một cái thiết bị ghi âm (máy tính, đtdd v.v.).

10 cách cho phát ấm bạn trở nên tốt hơn

 1. Nghe sự ghi âm của người bản xứ.
 2. Ghi âm bạn đọc bản dịch lại.
 3. Nghe ghi âm của bạn và của người bản xứ. So sánh sự khác nhau giọng nói của người bản xứ. Nghe lỗi sai phát âm của bạn.
 4. Tập lỗi sai phát âm của bạn.
 5. Nghe sự ghi âm và viết ở người bản xứ phá vỡ.
  Sẽ có phá vỡ ngắn (cho thơ) và dài (ví dụ cuối câu). Biết phá vỡ ở đâu sẽ giúp bạn có âm tiết đúng.
 6. Nếu ngôn ngữ bạn học có trọng âm (vd: tiếng Anh, Tây ban nha) , nghe người bản xứ và viết trọng âm ở đâu. Không cần chính xác, chỉ viết khi nao bạn nghe. Chắc là bạn phải nghe hai lần.

  Viết ở bản dịch

  Viết phá vỡ và trọng âm ở bản dịch lại

 7. Tập đọc bản dịch lại bạn đã sửa. Bạn có thể nói lẩm nhẩm khi bạn nghe (giống như khi bạn nghe một bài hát và bạn không biết tất cả từ của bài hát) để tập âm tiết.
 8. Ghi ấm bạn lại.
 9. Nghe sự ghi âm đầu tiên và thứ hai của bạn. Chúc mừng bạn vì bạn đã trở nên giỏi hơn rồi!
 10. Bạn chia sẽ sự ghi âm của bạn cho người nước ngoài nghe và sửa.

Cho kết quả tốt hơn, làm lại ngày mai với một cái sự ghi âm khác!

Mùa hè này mình sẽ ghi ấm như thế: 40 ngày cho sửa giọng nói của bạn bằng một ngôn ngữ. Bạn muốn làm chúng không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *